Praktische informatie

contactgegevens, kosten, beroepsvereniging, contactformulier, AVG

Shiatsupraktijk033

Aak 4 

3751 ZH Bunschoten-Spakenburg

+31(0)648177649

shiatsupraktijk033@gmail.com

Investering: 

Shiatsu behandeling + Intake : €65

Shiatsu behandeling vervolg : €50


De praktijk is op de 1e verdieping. Indien dit een probleem is hoor ik het graag, dan kijken we naar de mogelijkheden.
Shiatsupraktijk 033 is aangesloten bij beroepsvereniging CAT

Voor meer informatie over CAT, klik op het logo.

Shiatsupraktijk 033 is aangesloten bij geschillencommissie GAT

Voor meer informatie over GAT, klik op het logo.

Contactformulier

AVG (privacy)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Dit betekent het volgende:
Shiatsupraktijk033 noteert niet meer dan uw (voor)naam, telefoonnummer en/of emailadres wanneer u contact opneemt.

Eventuele medische gegevens en andere informatie die ik nodig heb om aan uw klacht te werken worden vooralsnog opgeslagen onder uw (voor)naam, zonder verdere persoonsgegevens. De dossiers waar deze gegevens opgeslagen worden kunnen niet door andere personen worden ingezien. Op uw verzoek kunnen deze gegevens verwijderd worden.

Wanneer u na de behandeling een factuur wilt noteer ik ook uw adres en/of emailadres. Deze facturen worden maximaal 7 jaar bewaard. De gegevens worden niet met derden gedeeld.